دوشنبه, 13 بهمن 1393 Mail  Rss
         
عنوان : نرخ خدمات پستی داخله
توضيحات :             

جدول شماره 1 :  تعرفه نرخ خدمات پستی  داخله (مرحله اول)

نوع مرسوله و خدمت

رده وزنی

نرخ به تفکیک بعد مسافت ( ریال )

شهری

درون استانی

برون استانی همجوار

برون استانی

غیر همجوار

نامه عادی

تا 250 گرم

5000

6000

7000

8000

از251 تا500 گرم

6000

8000

9000

10000

از   501  تا   1000 گرم

8000

9000

10000

12000

از    1001   تا   2000   گرم

10000

12000

14000

16000

مطبوع عادی

تا 250 گرم

2200

2700

3000

3400

از 251 تا 500 گرم

2700

3300

3600

4300

از   501   تا  1000 گرم

3300

4000

4500

5200

از     1001  تا  2000   گرم

4300

5400

6000

7200

کیسه مخصوص عادی

هر کیلو  گرم و کسر آن

3300

4000

4500

5200

نامه سفارشی

تا 250 گرم

15000

16000

17000

19000

از 251 تا 500 گرم

18000

20000

21000

24000

از  501  تا  1000  گرم

22000

24000

26000

29000

از   1001   تا   2000  گرم

30000

33000

35000

39000

مطبوع سفارشی

تا 250 گرم

10000

11000

12000

13000

از  251  تا  500  گرم

12000

13000

14000

15000

از   501   تا   1000   گرم

15000

16000

17000

19000

از     1001  تا   2000   گرم

21000

22000

23000

25000

کیسه مخصوص سفارشی

هر کیلو  گرم و کسر آن

15000

16000

17000

19000

بسته کوچک سفارشی

تا 250 گرم

14000

15000

16000

18000

از 251 تا 500 گرم

17000

19000

20000

22000

از  501  تا  1000  گرم

21000

23000

24000

27000

از    1001   تا   2000   گرم

28000

31000

32000

36000

امانت

هر کیلو گرم و کسر آن

7000

8000

9000

11000

نامه پیشتاز

تا 250 گرم

30000

32000

33000

42000

از 251 تا 500 گرم

36000

38000

40000

51000

از  501  تا  1000  گرم

44000

47000

48000

63000

از    1001   تا   2000   گرم

58000

61000

64000

85000

بسته پیشتاز

تا 250 گرم

38000

40000

41000

52000

از 251 تا 500 گرم

45000

48000

50000

64000

از  501  تا  1000  گرم

55000

58000

61000

79000

از    1001   تا   2000   گرم

73000

77000

80000

107000

مازاد بر 2 کیلوگرم هر کیلو گرم و کسر آن

16000

17000

18000

22000

پست ویژه شهری  ( حداکثر 3 ساعت )

گروه مسافتی

 

 

تهران

مراکز استانها

شهرستانها

 

تا 1 کیلو گرم

90000

75000

55000

 

مازاد بر 1 کیلو گرم هر کیلو و کسر آن

30000

20000

10000

 

پست ویژه بین شهری

درون استانی

استانهای همجوار

استانهای غیر همجوار

 

توزیع روز قبول ( حداکثر تا ساعت 22) تا 1 کیلوگرم

150000

225000

300000

 

مازاد بر 1 کیلو گرم هر کیلو و کسر آن

30000

37500

45000

 

توزیع روز بعد از قبول ( حداکثر تا ساعت 10) تا 1 کیلو گرم

135000

165000

210000

 

مازاد بر 1 کیلو گرم هر کیلو و کسر آن

22500

30000

37500

 

توزیع روز بعد از قبول ( حداکثر تا ساعت12) تا 1 کیلو گرم

112500

142500

180000

 

مازاد بر 1 کیلو گرم هر کیلو و کسر آن

15000

22500

30000

 

 

تبصره : کلیه مطبوعات نابینایان ( سکو گرام ) که از موسسه نابینایان  به نابینا و یا از نابینا به موسسه مربوطه ارسال می شود تا سقف 7 کیلوگرم از پرداخت کرایه پستی به استثنای نرخ هوایی معاف می باشد .

 


بازگشت               چاپ چاپ

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران است.
V3.9.8.6