دوشنبه, 13 بهمن 1393 Mail  Rss
         
عنوان : جدول نرخ مرسولات پستی داخله و خارجه
خلاصه :
توضيحات :             

 

جدول نرخ مرسولات پستی داخله و خارجه

عنوان داخله

تا 20 گرم

تا 100 گرم

تا 250 گرم

تا 500 گرم

تا 1000 گرم

تا 2000 گرم

مازاد 2 كيلو تا 5 كيلو هركيلوگرم

نامه

شهري

300

400

400

500

500

700

---

بين شهري

650

750

750

850

850

950

---

مطبوع

شهري

100

100

200

300

400

400

320*

بين شهري

200

200

300

300

400

400

420*

بسته كوچك

شهري

200

200

300

400

600

700

---

بين شهري

300

300

400

500

700

800

---

كارت پستال

شهري

200

---

---

---

---

---

---

بين شهري

200

---

---

---

---

---

---

كيسه مخصوص

شهري

هركيلوگرم وكسر آن * 320 ريال ( از 5 كيلو به بالا بصورت كيسه M براي كتاب و براي ساير مطبوعات از 2 كيلوگرم به بالا )

بين شهري

هركيلوگرم وكسر آن * 420 ريال ( از 5 كيلو به بالا بصورت كيسه M براي كتاب و براي ساير مطبوعات از 2 كيلوگرم به بالا )

 

عنوان خارجه

تا 20 گرم

تا 100 گرم

تا 250 گرم

تا 500 گرم

تا 1000 گرم

تا 2000 گرم

نامه

4200

9900

20200

38600

65500

109200

مطبوع

2000

4500

8500

15000

25200

كيسه مخصوص

بسته كوچك

6000

6000

15000

28600

60500

121000

كارت پستال

900

---

---

---

---

---

كيسه مخصوص

هر كيلوگرم و كسر آن 7000 ريال ( از 1001 گرم به بالا بصورت كيسه M )

آئروگرام

3400

---

---

---

---

---

 

تبصره 1 : كليه مطبوعات نابينايان (سكوگرام) تا سقف 7 كيلوگرم ازپرداخت كرايه پستـي به استثناء اضافه نرخ هوايـي معاف مـي‌باشـد (به شرطي كه از مؤسسه نابينايان به نابينا يا از نابينا به مؤسسه مربوطه ارسال شود ) .

تبصره  2 :  بسته كوچك فقط بصورت سفارشـي قبول مي‌شود و علاوه بر نرخ منـدرج در جداول فوق حق ثبت منـدرج در رديف 1 جدول شماره 5 (صفحه 6) نيز از مشتري دريافت مي‌شود .


بازگشت               چاپ چاپ

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران است.
V3.9.8.6