براي مشاهده وضعيت كارت سوخت خودرو بر روي لينك خودرو كليك نماييد:

نکات مهم:

1- لینک فوق جهت دسترسی کاربران شرکت پست در دفاتر پستی ایجاد شده و صرفا از طریق اینترانت پست قابل دسترسی می باشند.

2- براي مشاهده وضعيت كارت سوخت موتور سيكلت نيز از طريق لينك خودرو اقدام فرماييد.

 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0