جهت دسترسي به سايت مديريت معاملات املاك مي توانيد از يكي از طرق زير عمل نماييد.

1- چنانچه از طريق اينترانت شركت پست مي خواهيد به سايت متصل مي شويد بر روي آدرس زير كليك نماييد:


دسترسي اينترانتي

2- چنانچه از طريق اينترنت مي خواهيد به سايت مذكور متصل مي شويد بر روي آدرس زير كليك نماييد:


دسترسي اينترنتي

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0