دوشنبه, 10 خرداد 1395 Mail  Rss
         
 
 
 
 
 
 
 
 
دريافت لوح  تقدير
 اولين دوره ارزیابی وب‌گاههای
دولتی در سال 1387 و كسب مقام اول در بخش خدمات
 
 
دريافت لوح سپاس
 اولين دوره ارزیابی وب‌گاههای دولتی در سال 1387 و كسب مقام اول در بخش خدمات
 
دريافت تنديس 
اولين دوره ارزیابی وب‌گاههای دولتی در سال 1387 و کسب
مقام اول در بخش خدمات
 
دريافت لوح جايزه ملي   
دومين دوره ارزیابی وب‌گاههاي
دولتی در سال 1389و كسب مقام دوم  
در بخش خدمات تعاملي سازماني
 
دريافت تنديس
دومين دوره ارزیابی وب‌گاههاي
 دولتی در سال 1389 و كسب مقام دوم 
در بخش خدمات تعاملي سازماني
 
دریافت ديپلم افتخار 
دومين كنفرانس جشنواره قهرمانان فناوري اطلاعات در سال 1389
و كسب مقام دوم در در بخش خدمات عمومي الكترونيكي


 
دريافت لوح تقدير
 سومین کنفرانس بین‌المللی نظام اداری الکترونیکی در سال 1389
و كسب مقام سوم در بخش پیاده‌سازی اتوماسیون اداری

 
دريافت لوح تقدير
چهارمين کنفرانس بین‌المللی
نظام اداری الکترونیکی سال 1390

دريافت تنديس پر بلورين 
در چهارمین کنفراس بین‌المللی
نظام اداری الکترونیکی سال 1390

 
دریافت تندیس ویژه
نخستین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات
اردیبهشت 1390


اهدای لوح تقدیر
به محمدحسن کرباسیان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت پست
به عنوان مدیر ارتباط گستر
در هفتمین سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی مرداد ماه سال 1390دریافت تندیس ویژه
جشنواره شهید رجایی - شهریور  1390


دریافت تندیس ویژه
جشنواره شهید رجایی - آبان ماه سال 1391برتری روابط عمومی شرکت پست در رشته اطلاع‌رسانی
در هشتمين سمپوزيوم بين‌المللي روابط عمومي در سال 1391

 
کسب گواهینامه "تعهد به سرآمدی"
در نخستین دوره آیین معرفی
 سرآمدان روابط عمومی ایران در سال 1391


 لوح تقدیر و تندیس ویژه بهترین وب‌سایت
کنگره کارگزاران مسلمان روابط عمومی
 به مدیرکل روابط‌عمومی شرکت پست در آذرماه سال 91


دریافت گواهی اشتهار به کیفیت
(جایزه ملی کیفیت ارتباطات‌وفناوری اطلاعات)
برای
سرویس پست پیشتاز

اسفند 91

دریافت گواهی اهتمام به کیفیت
(جایزه ملی کیفیت ارتباطات‌وفناوری اطلاعات)
برای‌مدیریت‌کیفیت درارایه خدمات‌پست‌پیشتاز
اردیبهشت 91

روابط‌عمومی شرکت پست
برگزیده هشتمین جشنواره ملی انتشارات روابط‌عمومی
اردیبهشت 1392
ا


لوح تقدیر و تندیس ویژه
 هفتمین همایش ملی و نخستین همایش بین‌المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
اردیبهشت‌ماه1392

 
دریافت نشان تعالی در آیین معرفی و تقدیر از سرآمدان روابط‌عمومی ایران

تیرماه 1392

 برتری روابط عمومی شرکت پست در رشته "ارتباطات الکترونیک" در نهمین سمپوزیوم
بین المللی روابط عمومی در سال 1392


کسب لوح تقدیر و تندیس ویژه روابط عمومی  برتر دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران
 دی ماه 1392  • کسب گواهینامه نقره کیفیت سرویس اتحادیه پستی جهانی،دی ماه 92

کسب گواهینامه 9001:2008 ISO توسط شرکت پست،اسفندماه 92 کسب گواهینامه نظام آراستگی محیط کار (5S) ،خردادماه 93

                                                                                                                      
                                                                           

کسب لوح تقدیر و تندیس ویژه روابط عمومی برتر یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران؛ آبان ماه 1393
برتری روابط عمومی شرکت پست در بخش "ارتباطات الکترونیک" در دهمین سمپوزیوم


بین المللی روابط عمومی در سال 1393

برتری روابط عمومی شرکت پست در بخش "ارتباطات الکترونیک" در یازدهمین سمپوزیوم


بین المللی روابط عمومی در سال 1394

 کسب نشان رضایت مشتری و لوح ویژه سومین جشنواره "سازمان های شنوا و رضایت محور"


 

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7