مديران حوزه فناوری


 حسن جوادی
  سرپرست اداره کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی
 

غلامرضا منتجب

مدیرکل توسعه زیر ساخت و امنیت شبکه

         محسن ادبی فر

مدیرکل نرم افزار و سرویس های الکترونیکی DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0