مديران حوزه برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه
 
 
 شهرام حی شاد 
مدیرکل تامین، نگهداری و پشتیبانی

 
 
         
  سید محمد طبائی
 مدیرکل امور مالی و ذیحسابی
 

     
  عبدالرضا هدایتی
          مدیرکل دفترحقوقی، املاک و قراردادها
    
 


                               
                              محمد محسنی
          مدیرکل برنامه، بودجه و توسعه زیرساخت


    


 
 
فرزاد نعمت خواه  
 مدیرکل توسعه سرمایه انسانی
 
 

  
 
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0