اخبار وزارت

دسته بندي اخبار 
به همت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور دکتر واعظی و دکتر ربیعی در مشهد مقدس ، 24تفاهم نامه به منظور افزایش اشتغال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان خراسان رضوی ،به امضا رسید .

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0