آدرس پستی:  خیابان دکتر شریعتی، بن بست عمادیان، ساختمان معاونت برنامه ریزی شرکت ملی پست، طبقه اول، مرکز فناوری اطلاعات شرکت ملی پست
 تلفن :   88763766 و 96 داخلی 1506


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0