پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فراخوان
عنوان: ارائه درگاه فروش اینترنتی
عنوان: ارائه سرویس جمع آوری مرسولات پستی از مقر مشتری
عنوان: ارائه سرویس مرکز تماس مشتریان
عنوان: یکپارچه سازی، پشتیبانی و توسعه سامانه های نرم افزاری و زیرساخت های سخت افزاری


  


V5.3.12.0