دستورالعمل نحوه بارگزاری محتوای تارنما

دستورالعمل نحوه بارگذاری محتوای تارنما

 

به منظور اطلاع رسانی صحیح ،شفاف و سریع از خدمات شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، اخبار و اطلاعات مورد نیاز از طریق افراد مشخص و با رعایت موارد ذیل بر روی تارنمای شرکت بارگذاری می شود .تارنماي سازمان يك درگاه اطلاع رساني در زمينه ارائه خدمات سازماني بر حسب شرح وظايف واحدهاي مختلف سازماني است و با توجه به ضرورت بروز بودن كليه اطلاعات مي بايست در بازه هاي زماني مورد نياز بهنگام گردد.


•    مهمترين مواردي كه در اين سايت بروز مي گردند عبارتند از :

 

۱-اخبار و رويدادها

۲-اطلاعيه ها، بخشنامه ها، قوانين و مقررات، دستورالعملها

۳-گزارشات و چند رسانه ای

۴- ميز خدمت الكترونيكي، لينك سامانه ها و اطلاع رساني ارائه خدمت

۵-اطلاع رساني خدمات و فرايندها (شناسنامه خدمات)

۶-صفحات داخلي مربوط به استان ها  و پرتال های ستادی

۷-مناقصات و مزايدات

8-اطلاعات تماس سازمان (شماره تلفن، دورنگار، ارتباط با رئيس سازمان، معاونين و مديران)

9-موارد كلي مرتبط با تارنما

 


•    مواردی که باید در بارگذاری اطلاعات مورد توجه باشد :

 

1 – رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوط به شبکه پستی کشور در بارگذاری اخبار و اطلاعات الزامی است.
2 – توجه به سیاست های کلی دولت خدمتگذار ضروری است.
3 – توجه به اصل مردم داری و تسهیل در امور مردم باید در بارگذاری اطلاعات و اخبار مورد توجه باشد.
4 – توجه به دستورالعمل توسعه دولت الکترونیک و کاهش خدمات حضوری و فیزیکی ضروری است.
5 – روان نویسی و ساده نویسی در اخبار و اطلاعات مرتبط باید رعایت شود.
6 – دسترسی به تارنمای استان ها و معاونت ها صرفا در اختیار همکاران استانی ، ستادی و مناطق تهران قرار دارد. همکاران در حفظ نام کاربری و رمز عبور خود کوشا باشند و از در اختیار قرار دادن این اطلاعات به افراد دیگر اجتناب نمایند.
7 – در صورت ابهام در اطلاعات بارگذاری حتما با دفتر روابط عمومی هماهنگی های لازم صورت پذیرد .