معرفی مدیران با ساختار

معاون وزیر، رئيس هيات مديره و مديرعامل و اعضاي هيات مديره

 • معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

  دکتر رمضانعلی سبحانی‌ فر

  تلفن:
  021-885265860
  فکس:
  021-88526595

شماره تماس

شماره تماس

عنوان دانلود
دفترچه تلفن جدید دانلود فایل

معرفی مدیران

مدیران و معاونین استانها

البرز کرج