دستاورد پست

دستاوردهای شرکت

دريافت لوح تقدير اولين دوره ارزیابی وب‌گاه های دولتی در سال 1387 و كسب مقام اول در بخش خدمات

دريافت لوح تقدير اولين دوره ارزیابی وب‌گاه های دولتی در سال 1387 و كسب مقام اول در بخش خدمات

دريافت لوح سپاس اولين دوره ارزیابی وب‌گاه های دولتی در سال 1387 و كسب مقام اول در بخش خدمات

دريافت لوح سپاس اولين دوره ارزیابی وب‌گاه های دولتی در سال 1387 و كسب مقام اول در بخش خدمات

دريافت تنديس اولين دوره ارزیابی وب‌گاه های دولتی در سال 1387 و کسب مقام اول در بخش خدمات

دريافت تنديس اولين دوره ارزیابی وب‌گاه های دولتی در سال 1387 و کسب مقام اول در بخش خدمات

دريافت لوح جايزه ملي  دومين دوره ارزیابی وب‌گاههاي دولتی در سال 1389و كسب مقام دوم  در بخش خدمات تعاملي سازماني

دريافت لوح جايزه ملي دومين دوره ارزیابی وب‌گاههاي دولتی در سال 1389و كسب مقام دوم در بخش خدمات تعاملي سازماني

دريافت تنديس دومين دوره ارزیابی وب‌گاههاي دولتی در سال 1389 و كسب مقام دوم در بخش خدمات تعاملي سازماني

دريافت تنديس دومين دوره ارزیابی وب‌گاههاي دولتی در سال 1389 و كسب مقام دوم در بخش خدمات تعاملي سازماني

دریافت ديپلم افتخار دومين كنفرانس جشنواره قهرمانان فناوري اطلاعات در سال 1389 و كسب مقام دوم در در بخش خدمات عمومي الکترونیکی

دریافت ديپلم افتخار دومين كنفرانس جشنواره قهرمانان فناوري اطلاعات در سال 1389 و كسب مقام دوم در در بخش خدمات عمومي الکترونیکی

دريافت لوح تقدير سومین کنفرانس بین‌المللی نظام اداری الکترونیکی در سال 1389 و كسب مقام سوم در بخش پیاده‌سازی اتوماسیون ادار

دريافت لوح تقدير سومین کنفرانس بین‌المللی نظام اداری الکترونیکی در سال 1389 و كسب مقام سوم در بخش پیاده‌سازی اتوماسیون ادار

دريافت لوح تقدير سومین کنفرانس بین‌المللی نظام اداری الکترونیکی در سال 1389 و كسب مقام سوم در بخش پیاده‌سازی اتوماسیون ادار

دريافت لوح تقدير سومین کنفرانس بین‌المللی نظام اداری الکترونیکی در سال 1389 و كسب مقام سوم در بخش پیاده‌سازی اتوماسیون ادار

دريافت تنديس پر بلورين در چهارمین کنفراس بین‌المللی نظام اداری الکترونیکی سال 1390

دريافت تنديس پر بلورين در چهارمین کنفراس بین‌المللی نظام اداری الکترونیکی سال 1390

دریافت تندیس ویژه نخستین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات اردیبهشت 1390

دریافت تندیس ویژه نخستین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات اردیبهشت 1390

اهدای لوح تقدیر به محمدحسن کرباسیان رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت پست به عنوان مدیر ارتباط گستر در هفتمین سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی مرداد ماه سال 1390

اهدای لوح تقدیر به محمدحسن کرباسیان رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت پست به عنوان مدیر ارتباط گستر در هفتمین سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی مرداد ماه سال 1390

دریافت تندیس ویژه جشنواره شهید رجایی - شهریور 1390

دریافت تندیس ویژه جشنواره شهید رجایی - شهریور 1390

دریافت تندیس ویژه جشنواره شهید رجایی - آبان ماه سال 1391

دریافت تندیس ویژه جشنواره شهید رجایی - آبان ماه سال 1391

برتری روابط عمومی شرکت پست در رشته اطلاع‌رسانی در هشتمين سمپوزيوم بين‌المللي روابط عمومي در سال 1391

برتری روابط عمومی شرکت پست در رشته اطلاع‌رسانی در هشتمين سمپوزيوم بين‌المللي روابط عمومي در سال 1391

کسب گواهینامه

کسب گواهینامه "تعهد به سرآمدی" در نخستین دوره آیین معرفی سرآمدان روابط عمومی ایران در سال 1391

لوح تقدیر و تندیس ویژه بهترین وب‌سایت کنگره کارگزاران مسلمان روابط عمومی به مدیرکل روابط‌عمومی شرکت پست در آذرماه سال 91

لوح تقدیر و تندیس ویژه بهترین وب‌سایت کنگره کارگزاران مسلمان روابط عمومی به مدیرکل روابط‌عمومی شرکت پست در آذرماه سال 91

لوح تقدیر و تندیس ویژه بهترین وب‌سایت کنگره کارگزاران مسلمان روابط عمومی به مدیرکل روابط‌عمومی شرکت پست در آذرماه سال 91

لوح تقدیر و تندیس ویژه بهترین وب‌سایت کنگره کارگزاران مسلمان روابط عمومی به مدیرکل روابط‌عمومی شرکت پست در آذرماه سال 91

دریافت گواهی اشتهار به کیفیت (جایزه ملی کیفیت ارتباطات‌وفناوری اطلاعات) برای سرویس پست پیشتاز اسفند 91

دریافت گواهی اشتهار به کیفیت (جایزه ملی کیفیت ارتباطات‌وفناوری اطلاعات) برای سرویس پست پیشتاز اسفند 91

دریافت گواهی اهتمام به کیفیت (جایزه ملی کیفیت ارتباطات‌وفناوری اطلاعات) برای‌مدیریت‌کیفیت درارایه خدمات‌پست‌پیشتاز اردیبهشت 91

دریافت گواهی اهتمام به کیفیت (جایزه ملی کیفیت ارتباطات‌وفناوری اطلاعات) برای‌مدیریت‌کیفیت درارایه خدمات‌پست‌پیشتاز اردیبهشت 91

روابط‌عمومی شرکت پست برگزیده هشتمین جشنواره ملی انتشارات روابط‌عمومی اردیبهشت 1392

روابط‌عمومی شرکت پست برگزیده هشتمین جشنواره ملی انتشارات روابط‌عمومی اردیبهشت 1392

لوح تقدیر و تندیس ویژه هفتمین همایش ملی و نخستین همایش بین‌المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی اردیبهشت‌ماه1392

لوح تقدیر و تندیس ویژه هفتمین همایش ملی و نخستین همایش بین‌المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی اردیبهشت‌ماه1392

دریافت نشان تعالی در آیین معرفی و تقدیر از سرآمدان روابط‌عمومی ایران تیرماه 1392

دریافت نشان تعالی در آیین معرفی و تقدیر از سرآمدان روابط‌عمومی ایران تیرماه 1392

برتری روابط عمومی شرکت پست در رشته

برتری روابط عمومی شرکت پست در رشته "ارتباطات الکترونیک" در نهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی در سال 1392

کسب لوح تقدیر و تندیس ویژه روابط عمومی برتر دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران دی ماه 1392

کسب لوح تقدیر و تندیس ویژه روابط عمومی برتر دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران دی ماه 1392

کسب گواهینامه نقره کیفیت سرویس اتحادیه پستی جهانی،دی ماه 92

کسب گواهینامه نقره کیفیت سرویس اتحادیه پستی جهانی،دی ماه 92

کسب گواهینامه 9001:2008 ISO توسط شرکت پست،اسفندماه 92

کسب گواهینامه 9001:2008 ISO توسط شرکت پست،اسفندماه 92

کسب گواهینامه 9001:2008 ISO توسط شرکت پست،اسفندماه 92

کسب گواهینامه 9001:2008 ISO توسط شرکت پست،اسفندماه 92

کسب گواهینامه نظام آراستگی محیط کار (5S) ،خردادماه 93

کسب گواهینامه نظام آراستگی محیط کار (5S) ،خردادماه 93

کسب لوح تقدیر و تندیس ویژه روابط عمومی برتر یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران؛ آبان ماه 1393

کسب لوح تقدیر و تندیس ویژه روابط عمومی برتر یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران؛ آبان ماه 1393

برتری روابط عمومی شرکت پست در بخش

برتری روابط عمومی شرکت پست در بخش "ارتباطات الکترونیک" در دهمین سمپوزیوم

برتری روابط عمومی شرکت پست در بخش

برتری روابط عمومی شرکت پست در بخش "ارتباطات الکترونیک" در یازدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی در سال 1394

کسب نشان رضایت مشتری و لوح ویژه سومین جشنواره

کسب نشان رضایت مشتری و لوح ویژه سومین جشنواره "سازمان های شنوا و رضایت محور"

دريافت جايزه برنز عملکرد سرويس پيشتازدر سال 2015، مهرماه 95

دريافت جايزه برنز عملکرد سرويس پيشتازدر سال 2015، مهرماه 95

کسب گواهينامه نقره کيفيت سرويس اتحاديه پستي جهاني؛ مهرماه 95

کسب گواهينامه نقره کيفيت سرويس اتحاديه پستي جهاني؛ مهرماه 95

برتري روابط عمومي شرکت ملي پست در دوازدهمين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي؛ آبان ماه 95

برتري روابط عمومي شرکت ملي پست در دوازدهمين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي؛ آبان ماه 95

کسب لوح تقدير و تنديس ويژه روابط عمومي برتر سيزدهمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران؛ دي ماه 95

کسب لوح تقدير و تنديس ويژه روابط عمومي برتر سيزدهمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران؛ دي ماه 95

کسب

کسب "تندیس سیمین سرآمدی" در ششمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران؛ مرداد ماه 96

کسب لوح سپاس روابط عمومی برتر در سیزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی آبان ماه 96

کسب لوح سپاس روابط عمومی برتر در سیزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی آبان ماه 96

کسب لوح سپاس مدیر برتر روابط عمومی در سیزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی آبان ماه 96

کسب لوح سپاس مدیر برتر روابط عمومی در سیزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی آبان ماه 96

کسب تندیس زرین سرآمدی به روابط عمومی شرکت ملی پست در تیر ماه سال 97

کسب تندیس زرین سرآمدی به روابط عمومی شرکت ملی پست در تیر ماه سال 97

کسب لوح سپاس مدیر برتر روابط عمومی شرکت ملی پست در سال 97

کسب لوح سپاس مدیر برتر روابط عمومی شرکت ملی پست در سال 97

کسب لوح سپاس روابط عمومی برتر شرکت ملی پست در رشته خلاقیت و نوآوری سال 97

کسب لوح سپاس روابط عمومی برتر شرکت ملی پست در رشته خلاقیت و نوآوری سال 97