پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

در راستاي سياستها و مصوبات معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در جهت گسترش فرهنگ همياري تكريم ارباب رجوع در ادارات، ارگانها و سازمانهاي دولتي، شركت پست اقدام به طراحي ساختار جامع و پوياي سيستم گوياي انتقادات، پيشنهادات و رسيدگي به شكايات نموده است.در اين سيستم امكان ثبت هرگونه پيغام به عنوان انتقاد، پيشنهاد و يا پرسش و پاسخ براي رسيدگي به شكايات وجود دارد بطوريكه پس از ثبت هر پيغام يك كد پيگيري توسط سيستم به شخص تماس گيرنده اعلام مي گردد و شخص مي تواند در آينده با وارد كردن شماره پيگيري خود پاسخ مدير و يا شخص ذيربط را بصورت صوتي دريافت نمايد.همچنين در صورت تمايل شخص تماس گيرنده، برقراري ارتباط با اپراتور نيز امكان پذير مي باشد.

كاربر گرامي! در صورت تمايل مي توانيد طرح شكايت، انتقاد، پيشنهاد، درخواست اطلاعات و يا قدرداني خود را از طريق تماس با شماره 02184477777 و يا از طريق وب(امكان زير) با ما در ميان گذاشته و نتيجه را از اينجا پيگيري نماييد


گروه دورانV5.5.5.0