پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جدول مدت سیر ارسال مرسولات پستی از ایران به مقصد 18 کشور

...
نام کشور پیشتاز امانت هوایی پست نامه هوایی امانت زمینی پست نامه زمینی
آمریکا * 6 روز 5 روز 16 روز 14 روز
انگلیس 3 روز 7 روز 5 روز 17 روز 15 روز
آلمان 3 روز 6 روز 5 روز 15 روز 16 روز
کانادا * 6 روز 6 روز 16 روز 16 روز
ژاپن 3 روز 6 روز 6 روز 16 روز 13 روز
چین 3 روز 5 روز 4 روز 14 روز 14 روز
افغانستان 3 روز 4 روز 5 روز 14 روز 15 روز
بنگلادش 3 روز 4 روز 5 روز 14 روز 15 روز
بوتان * 4 روز 5 روز 15 روز 14 روز
کامبوج * 6 روز 5 روز 16 روز 15 روز
اندونزی 3 روز 5 روز 4 روز 17 روز 17 روز
لاءو * 4 روز 4 روز 14 روز 13 روز
مالزی 3 روز 6 روز 6 روز 22 روز 17روز
میانمار * 5 روز 4 روز 15 روز 14 روز
نپال * 4 روز 4 روز 14 روز 14 روز
فیلیپین 3 روز 5 روز 5 روز 17 روز 15 روز
تیمور شرقی * 7 روز 6 روز 17 روز 16 روز
ویتنام * 10 روز 6 روز 16 روز 16 روز


گروه دورانV5.5.5.0