پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  نظرسنجی
  میزان رضایت شما از کیفیت بسته بندی مرسولات پستی چقدر می باشد ؟
  نوع دفتر ارائه دهنده خدمات ؟    
  لطفا به منظور ارتقاء کیفیت بسته بندی مرسولات پستی پیشنهاد خود را بنویسید:
  
  شماره تماس (اختیاری): 
  ارسال نظر

گروه دورانV5.5.5.0