پرسش های متداول

  • ارایه خدمات اسناد و مدارک مفقودی ( پست یافته )

پست یافته چیست؟

سرویسی است که مشخصات تمامی مدارک یافته شده افراد و سازمان ها از صندوق های پستی در سامانه مربوطه به نشانی POSTYAFTEH1.POST.IR ثبت و  برای افرای قابلیت جستجو و دریافت را فراهم می نماید.

خدمت پست یافته در کجاها ارایه می گردد؟

این خدمت در تمامی مراکز پستی شهر ها / شهرستان ها و مناطق پستی تهران ارایه می گردد.

جستجوی مدارک پست یافته چگونه امکان پذیر است؟

افراد متقاضی می توانند با مراجعه به سامانه پست یافته - قسمت جستجو با ورود مشخصات فردی مربوطه از پیداشدن مدارک مدنظر در دفاتر پستی مطلع گردند.

نحوه دریافت مرسولات پست یافته توسط صاحبان مدارک به چه صورت امکان پذیر می باشد؟

متقاضیان پس از اطمینان از وجود مدارک پست یافته در دفاتر پستی می توانند شخصاً به دفتر مربوطه مراجعه نموده و یا از طریق سامانه درخواست ارسال مدرک به نشانی خود را نمایند.

هزینه دریافت مدارک پست یافته چقدر است؟

 هزینه ارسال مدارک در حال حاضر برای مدرک اول پست یافته 96،200 ریال و مدرک دوم به بعد برای هر مدرک 13،000 ریال می باشد که در صورت مراجعه حضوری متقاضیان مبالغ مذکور نصف می گردند.

آیا امکان اطلاع رسانی توسط پست به افرادی که مدارک شان مفقود گردیده و در آینده احتمالاً به عنوان پست یافته ثبت گردد وجود دارد؟

بله ، متقاضیان می تمانند با مراجعه به سامانه پست یافته و ثبت مشخصات مدارک خود در قسمت ثبت مفقودی این امکان را فراهم نمایند تا در صورت یافتن و ثبت مدارک مذکور توسط دفاتر پستی ، از طرزیق پیامک به ایشان اطلاع رسانی صورت پذیرد.

تاریخ بروز رسانی :

تاریخ بروز رسانی :
1401/11/25