پرسش های متداول

  • سرویس مرسولات ویژه

سرویس ویژه چیست؟

به سرويسي اطلاق مي‌شود که قبول، آماده‌سازي، رهسپاري و توزيع مرسولات تابع شرايط ويژه‌اي بوده و به صورت ثبتی دارای اولویت قبول و به عنوان سریع ترین سرویس پستی محسوب می گردد.

نحوه ارسال مرسولات ویژه به چه ترتیب است؟

به دو طریق می توان مرسوله را ارسال نمود. الف - از طریق مراجعه حضوری به دفاتر پستی.  ب- قبول از مقر فرستنده از طریق تماس با نزدیکترین دفتر پستی.

هزینه ای که می بایست برای ارسال مرسولات پستی پرداخت شود بر چه مبنا است؟

هزینه ارسال مرسولات بر اساس مقصد ( همجوار / غیرهمجوار ) ، وزن ، اندازه ، محتویات مرسوله و خدمات جانبی متفاوت می باشد که مطابق نرخنامه پستی مندرج در پورتال شرکت پست محاسبه و از فرستنده اخذ می گردد.

نحوه پرداخت هزینه های پستی برای ارسال مرسوله چگونه است؟

هزینه های پستی مرسولات را به طرق مختلف می توان پرداخت کرد: الف -  پرداخت بر اساس قرارداد فیمابین (برای مرسولات انبوه). ب- مراجعه به باجه های پستی و پرداخت نقدی/ پوز .

در صورت آسیب یا مفقودی مرسوله ، نحوه جبران خسارت فرستندگان چگونه است؟

مشتریان می توانند از طریق مراجعه حضوری به واحد قبول مربوطه و یا از طریق سامانهeop.post.ir و یا اطلاع رسانی از طریق مرکز خدمات تلفنی مشتریان - 193 (call senter) نسبت به ثبت شکواییه خود اقدام و پیگیری نمایند.

آیا می توان جهت ارسال مرسولات انبوه ( تعداد زیاد )از این سرویس استفاده نمود؟

بله ، از طریق مراجعه به دفاتر پستی و یا انعقاد قرارداد با مراکز پستی / واحد بازاریابی

چه نوع مرسولاتی را می توان با استفاده از این سرویس ارسال نمود؟

ارسال کلیه اقلام به جز اقلام ممنوعه (به لیست ممنوعات پستی مراجعه شود) را می توان در قالب لفاف های پاکت / کارتن و لوله به تمامی نقاط کشور و کشورهای مجاز ارسال نمود.

حداکثر وزن مجاز جهت ارسال مرسولات امانت چقدر است؟

پاکت و بسته های پستی تا 10 کیلو گرم.

حداکثر ابعاد استاندارد و مجاز جهت ارسال مرسولات ویژه چقدر است؟

حداکثر ابعاد در طول و عرض و ارتفاع 135 سانتیمتر می باشد، و بزرگترین ابعاد آن بیش از یک متر نباشد. در صورت ارسال مرسولات با ابعاد بیش از اندازه های 18*25*35 سانتیمتر در هریک از ابعاد طول و عرض و ارتفاع ، به میزان 25 درصد اضافه نرخ مرسولات غیر استاندارد به هزینه های پستی اضافه می گردد.

نحوه پیگیری مرسولات ویژه چگونه است؟

از طریق شماره تماس 193 و یا  پورتال شرکت پست و وارد نمودن کد رهگیری ، تاریخ و محل ثبت مرسولات پستی قابل رهگیری می باشد. 

به چه مقاصدی امکان ارسال مرسولات پستی امکان پذیر است؟

به جهت محدودیت زمان تحویل فقط به نقاط داخلی منتخب که امکان ایفای تعهدات زمانی میسر باشد.

مدت زمان سیر توزیع مرسولات ویژه چقدر است؟

مرسولات در این سرویس داخله به سریع ترین شکل ممکن رهسپار و توزیع می گردند و حداکثر زمان تحویل مرسوله یک روز می باشد.

آیا مرسولات ویژه را نیز می توان از طریق بیمه ارزش اظهار شده ارسال نمود؟

بله ، فرستندگان محترم می توانند مرسولات خود را برای سرویس داخله تا 20میلیون تو مان برای کالا و تا یکصد میلیون تومان برای اسناد بیمه ارزش اظهار شده نمایند.

سرنوشت مرسولات ویژه که امکان توزیع آن میسر نمی شود چگونه است؟

به نشانی فرستنده مندرج بر روی مرسوله عودت می گردند.

در صورت درج نشانی های ناقص / مخدوش شدن اطلاعات روی بسته چه رفتاری با آن صورت می پذیرد؟

در صورت عدم امکان تحویل مرسوله به گیرنده و فرستنده ، مرسوله به مدت یک ماه در دفاتر قبول / توزیع نگهداری شده و پس از آن ضمن تنظیم صورتجلسه به عنوان مرسولات غیر قابل توزیع به مدت یکسال در مرکز پستی استان / منطقه مربوطه نگهداری می گردد. ( مرسولات فاسد شدنی امحاء شده و نگهداری نمی گردد.)

آیا می توان سوابق امضاء تحویل مرسوله به گیرنده را مطالبه نمود؟

بله ، فرستنده می تواند از طریق پرداخت هزینه خدمات جانبی ارسال مرسوله به صورت دوقبضه ، عودت رسید گیرنده را به نشانی خود درخواست نماید.

در صورت مراجعه پستچی و عدم حضور گیرنده به چه ترتیب عمل می گردد؟

در صورت مراجعه اول پستچی و عدم حضور گیرنده ، موزعین محترم اقدام به صدور اطلاعیه و درج تاریخ مراجعه بعدی نموده و آنرا داخل صندوق پستی یا محلی که در معرض دید گیرنده باشند می اندازند. در صورت مراجعه دوم و عدم حضور گیرنده ، مرسوله با درج تاریخ و ساعت به فرستنده عودت می گردد. این سرویس فاقد مرسولات معطله می باشد.

معطله یعنی چه ؟

معطله به مرسولاتی گفته می شود که مطابق شرایط سرویس ارایه شده به دلیل عدم حضور گیرنده برای مدت تعیین شده و به منظور مراجعه گیرنده جهت دریافت مرسوله در دفتر پستی مربوطه نگهداری می گردد. چنانچه گیرنده در مهلت مقرر جهت دریافت مراجعه ننماید مرسوله به فرستنده عودت می گردد.

تاریخ بروز رسانی :

تاریخ بروز رسانی :
1401/11/25