پرسش های متداول

  • هزینه های پستی

هزینه‌های پستی دریافتی از مشتری شامل چه مواردی است؟

ریز هزینه‌های پستی دریافت شده از مشتری محترم شامل کرایه پستی، هزینه لفاف‌بندی و موارد مشابه در قبض رسیده فرستنده محترم که به‌صورت فیزیکی یا الکترونیک(پیامک/ ایمیل) ارایه می‌شود؛ درج می‌گردد.

آیا نرخ ارسال مرسولات با اولویت و بدون اولویت متفاوت است؟

بله، از آنجائیکه مرسولات با الویت از سرعت بیشتری در ارسال و توزیع برخوردارند لذا نرخ این خدمات از سایر خدمات بدون اولویت گرانتر است.

برای دریافت نرخ خدمات پستی چه باید انجام داد؟

آخرین نرخ خدمات پستی در پرتال شرکت ملی پست parcelprice.post.ir بارگذاری شده و در دفاتر پستی نیز نصب شده و از طریق متصدیان باجه های پستی نیز قابل پرسش می‌باشد.

تاریخ بروز رسانی :

تاریخ بروز رسانی :
1401/11/25