پرسش های متداول

  • پست خارجه

برای ارسال امانت به خارج كشور، رعايت چه مواردی الزامی است؟

  • نشانی گيرنده به حروف بزرگ كامل و خوانا به‌صورت تايپ شده بر روي كاغذهاي خود چسب دار بر روي لفاف در محل مشخص شده نصب شود.
  • نشانی فرستنده با قيد كلمه IRAN و بقيه نشانی به فارسي خوانا در محل مخصوص خود به همراه كد پستي درج شود.
  • ارسال كالاهاي ساخت داخل با رعايت جنبه غير تجاري به استثناي كالاهايي كه شرعاً و قانوناً ممنوع الصدور هستند و يا توسط كشور مقصد ممنوع اعلام شده است مجاز است.
  • تكميل فرم هاي همراه امانت ضروي بوده و كليه اطلاعات خواسته شده در آن خوانا و كامل و به زبانهاي انگليسي يا فرانسه درج و در محل مناسب روي لفاف مرسوله الصاق گردد.

ترخيص كالاهايي كه به عنوان هديه و سوغات از خارج از كشور وارد مي‌شود چگونه است؟

اين گونه كالاها، البته به استثناي اقلامي كه ورود آنها از نظر شرعي و يا قانوني ممنوع است با ارزیابی گمرک و دریافت احتمالی عوارض مربوطه ترخیص می شود.

آيا براي ارسال كالا از طريق پست به خارج از كشور محدوديتي وجود دارد؟

بله. اين محدوديت شامل همان كالاهايي است كه جزء ممنوعات پستي محسوب مي‌شود.

مدت زمانی که مرسولات وارده خارجه جهت تعیین تکلیف ترخیص در اختیار گمرک و یا مراجع ذیربط قرارداد چند روز است؟

این مدت زمان در حدود 2 روز است و امکان دارد به علل مختلف روند بررسی های لازم افزایش یابد.