پرسش های متداول

  • پست مستقیم

سرویس پست مستقیم چیست؟

پست مستقيم  حلقه اتصال توليدكنندگان و عرضه كنندگان كالا و خدمات با مصرف كنندگان و مشتريان است. اين سرويس به عوامل كسب و كار اجازه مي‌دهد تا با مخاطبان مورد نظر بطور مستقيم ارتباط برقرار نمايند. «پست مستقيم» يك رسانه تبليغاتي است كه اساس آن را بانك هاي اطلاعاتي تشكيل مي‌دهد.

روش دریافت خدمت چگونه است؟

متقاضیان می توانند به ادارات مرکزی استان یا شهرستان و یا مناطق پستی مراجعه و پس از انعقاد قرارداد نسبت به دریافت خدمت اقدام نمایند.

هزینه خدمت چگونه پرداخت می شود؟

بر اساس مفاد قرارداد منعقده محاسبه و از متقاضی اخذ می گردد.

آیا دریافت سرویس پست مستقیم با استفاده از پاکات خاصی صورت می پذیرد؟

خیر بستگی به نوع مرسوله متقاضی بوده و الزامی به استفاده از پاکت نیست.

آیا پست مستقیم صرفاً در نشانی توزیع می گردند؟

بسته به نوع درخواست متقاضی، مرسوله هم می تواند در نشانی و هم بدون نشانی توزیع گردند. 

تاریخ بروز رسانی :

تاریخ بروز رسانی :
1401/11/25