پست امانت

پست امانت

تعریف خدمت :

قبول، ارسال و تحویل مرسولات پستی با قابلیت امکان رهگیری و تعیین سرنوشت مرسوله به گونهسرویس امانات پستي سرویسی است برای قبول و ارسال مرسولات حاوي كالا، اشياء، وسايل و مواد مجاز که با رعایت شرایط وزن و ابعاد با اعلام محتوي و به‌صورت درباز به پست سپرده می‌شوند. سرويس امانات پستی یکی از سرویس‌های اصلی پست است که تعدادی از سرویس‌های تکمیلی و یا جانبی مرتبط با امانات بر بستر آن قابل ارایه هستند.

شناسنامه خدمت:

برای مشاهده شناسنامه خدمت کلیک کنید.

مراحل انجام کار:

پست امانت

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 193 را شماره گیری فرمایید.