پست بار

پست بار

تعریف خدمت :

كالاهاي انبوه مشتريان توسط شبكه حمل و نـقل شـركـت پست ازيك محل به عنوان مبداء قبول و مستقيماً به مقصد براي تحويل به گيرنده ارسال مي‌گردد. مشتري براي استفاده از اين سرويس با دريـافت فرم مربوطه، مشخصات كامل بـار را مي‌نويسد. سپس هزينه‌ها و نوع وسيله نقليه تعيين شده و پس از آن محصولات و كالاها توسط وسایط نقليه پستی به مقاصد مورد نظر ارسال مي‌گردد

شناسنامه خدمت:

برای مشاهده شناسنامه خدمت کلیک کنید.

مراحل انجام کار:

پست بار