اطلاعات پستی جدید

اطلاعات پستی 

 

 

لیست ممنوعات پستی:

 

رديفشرح
1انواع مواد منفجره و اسلحه
2مواد مخدر و پسيكو تروپ(روان گردان)
3اشياء(كارت، روزنامه، مجله،  CD و نوار ويدئويي و كارت) منافي عفت و منافي اخلاق
4انواع گازها
5جامدات قابل اشتعال
6انواع مغناطيسها
7حيوان زنده
8جيوه
9انواع چسب مايع
10انواع باطريها
11اشيايي كه به لحاظ ماهيت يا بسته بنديشان خطري براي كاركنان پست ايجاد كنند و يا موجب كثيف كردن و خرابي ساير مرسولات يا تجهيزات پستي شوند.
12پودرهاي شيميايي

 

 

جدول اوزان مرسولات پستی

 

رديفشرححداکثر وزن
1نامهتا 2 كيلوگرم
2آيروگرامهر عدد 10 گرم
3كارت پستالهر عددبدون لفاف 20گرم
4مطبوعاتتا 2 كيلوگرم 
5بسته كوچكتا 2 كيلوگرم
6كيسه Mتا 30 كيلو گرم
7امانات داخله

حداکثر تا 30 کیلوگرم

8امانت و بسته پیشتاز خارجهحداکثر تا 30 کیلوگرم
9بسته پيشتاز

حداکثر تا 30 کیلوگرم

10مرسولات ویژهتا 10 كيلو گرم

 

 

ابعاد مرسولات پستي

 

رديفشرحانداره
1 امانت، بسته پیشتاز، بسته ویژه

حداکثر ابعاد یک مرسوله استاندارد طول 35 * 25 * 18 سانتیمتر می باشد.

به مرسوله با ابعاد بیشتر از اندازه های فوق، 25 درصد اضافه نرخ مرسوله غیر استاندارد تعلق می گیرد.

از قبول مرسوله ای که یکی از ابعاد طول یا عرض یا ارتفاع آن بیشتر از 1/1 متر باشد خودداری می شود.

2 بسته کوچک تا 2 کیلو(سفارشی، پیشتاز، ویژه)

حداقل ابعاد یک ضلع 9*14 سانتیمتر

حداکثر مجموع ابعاد(طول+ عرض+ارتفاع)90 سانتیمتر

حداکثر اندازه بزرگترین ضلع 60 سانتیمتر
3 مطبوع هر یک از ابعاد از 45 سانتیمتر تجاوز ننماید.
4 لفاف لوله ای

قطر حداکثر 10 سانتیمتر

طول حداکثر 75سانتیمتر

5 لفاف پاکت حداکثر قطع A4
6 لفاف کیسه حداکثر 110*75 سانتیمتر

 

لیست ممنوعات پستی را از اینجا دانلود نمایید.

 

 

 

 

تاریخ بروز رسانی :

تاریخ بروز رسانی : 1401/09/23