زمانبندی مرسولات بین المللی

جدول مدت سیر ارسال مرسولات پستی از ایران به مقصد 18 کشور

نام کشور پیشتاز امانت هوایی پست نامه هوایی امانت زمینی پست نامه زمینی
آمریکا * 6 روز 5 روز 16 روز 14 روز
انگلیس 3 روز 7 روز 5 روز 17 روز 15 روز
آلمان 3 روز 6 روز 5 روز 15 روز 16 روز
کانادا * 6 روز 6 روز 16 روز 16 روز
ژاپن 3 روز 6 روز 6 روز 16 روز 13 روز
چین 3 روز 5 روز 4 روز 14 روز 14 روز
افغانستان 3 روز 4 روز 5 روز 14 روز 15 روز
بنگلادش 3 روز 4 روز 5 روز 14 روز 15 روز
بوتان * 4 روز 5 روز 15 روز 14 روز
کامبوج * 6 روز 5 روز 16 روز 15 روز
اندونزی 3 روز 5 روز 4 روز 17 روز 17 روز
لاءو * 4 روز 4 روز 14 روز 13 روز
مالزی 3 روز 6 روز 6 روز 22 روز 17روز
میانمار * 5 روز 4 روز 15 روز 14 روز
نپال * 4 روز 4 روز 14 روز 14 روز
فیلیپین 3 روز 5 روز 5 روز 17 روز 15 روز
تیمور شرقی * 7 روز 6 روز 17 روز 16 روز
ویتنام * 10 روز 6 روز 16 روز 16 روز