بیمه مرسولات با ارزش اظهار شده

بیمه مرسولات با ارزش اظهار شده

تعریف خدمت :

فرستندگان براساس نياز و علاقه و با توجه به ارزشمند بودن محتويات مرسوله ثبتی خود از جمله براي ارسال اسناد و اشياء قيمتي، اوراق بهادار، وجه نقد و ... مي‌توانند از سرويس «بيمه با ارزش اظهار شده» استفاده نمايند. در اين سرويس فرستنده ارزش واقعي مرسوله خود را اعلام مي‌كند و در ازاي آن مبلغي را كه براساس مقررات، درصد تعيين شده‌اي از ارزش اظهار شده براي مرسوله به تفكيك داخله و خارجه است، مي‌پردازد.

شناسنامه خدمت:

برای مشاهده شناسنامه خدمت کلیک کنید.

مراحل انجام کار:

بیمه مرسولات با ارزش اظهار شده

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 193 را شماره گیری فرمایید.