پست ویژه

پست ویژه

تعریف خدمت :

قبول، ارسال و توزیع مرسولات پستی با قابلیت امکان رهگیری و تعیین سرنوشت مرسوله به گونه ای که مرسوله پس از تحویل به پست و ثبت کلیه رویدادهای عملیاتی رخ داده بر روی آن بر مبنای شناسه مرسوله، از فرستنده دریافت و از طریق خطوط رهسپاری با اولویت(هوایی و زمینی) و به ‌صورت ویژه در مدت زمان تعیین شده برای سیر مرسوله(همان روز تا ساعت22، فردای روز تحویل تا ساعت 10صبح و فردای روز تحویل تا ساعت 12ظهر) به گیرنده تحویل و از وی امضاء اخذ می‌گردد. برابر تعهدات تعیین شده، پست مکلف به پرداخت غرامت در صورت تأخیر در توزیع مرسوله به مشتری می‌باشد.

شناسنامه خدمت:

برای مشاهده شناسنامه خدمت کلیک کنید.

مراحل انجام کار:

پست ویژه

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 193 را شماره گیری فرمایید.