اداره پست رشت

از ابنیه قدیمی میدان شهرداری محسوب می شود این بنا در ضلع شمالی میدان شهرداری و در مجاورت عمارت های شهرداری،کتاخانه ملی و هتل ایران واقع شده است این میدان به عنوان هسته مرکزی شهر از طریق خیابان های سعدی،شریعتی،علم الهدی و امام خمینی ره با سایر نقاط شهر مرتبط می گردد.

این مجموعه تاریخی در  خرداد 1356 به شماره 1516در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است هر پنج بنا متعلق به دوره پهلوی اول می باشد.

بنای چهار طبقه پست و تلگراف در شمال میدان و هتل ایران غرب بنای پست و عمارت شهرداری در غرب میدان و پشت آن از جهت غرب بنای کتابخانه ملی و در شمال میدان در خیابان سعدی عمارت استانداری واقع شده است این میدان با ابنیه تاریخی آن را می توان با ابنیه قدیمی باغ ملی تهران و بناهای تخریب شده میدان توپخانه تهران مقایسه و سیر تحول معماری پهلوی اول را در هر سه منطقه بررسی و ارزیابی کرد.

بنا اداره پست به شکل گونیا و 1930متر مربع مساحت دارد و در زمینی به مساحت 1780متر مربع ساخته شده و 2600 متر مربع زیربنا را شامل می شود مساحت همکف  828/6 متر مربع  - طبقه اول 753/8 متر مربع – طبقه دوم 276/77 متر مربع و طبقه سوم 73/35 متر مربع است طبقه همکف و اول به شکل گونیا و طبقه دوم بر روی ورودی و قسمت شرقی ساختمان و طبقه سوم بصورت کلاه فرنگی است- فقط بر روی ورودی قرار گرفته است.

بنا دارای 20 متر ارتفاع با سقف چوبی و پوشش شیروانی می باشد از تزئینات آن می توان به سیمان بری اشاره کرد.

 

موقعیت جغرافیایی: رشت میدان شهرداری

قدمت: پهلوی اول، 7 مهر 1310 شروع و 29 مهر 1312 پایان رسید

شماره ثبت: به شماره 3479 در تاریخ اسفند 1379 در فهرست آثار ملی ایران

مصالح ساخت: بلوک و ملات ماسه سیمان ،چوب