عمارت مجتهدی

خانه مجتهدی های تبریز از بناهای مسکونی دوره قاجار محسوب می شود و نقاشی های بدست آمده در اتاق اصلی «پذیرایی» نیز نشانه هایی از اواخر صفوی تا اوایل قاجار دارد که نمونه های آن در چندین بنای تاریخی اصفهان و تبریز نیز می توان مشاهده کرد.

متراژ کلی بنا حدود 2000 متر مربع می باشد که شامل 1200 متر بنای اصلی و دو حیاط بیرونی و اندرونی هر یک به مساحت 400 متر مربع می باشد خانه مجتهدی ها شامل دو بخش اندرونی و بیرونی است که در بخش بیرونی زیرزمین و طبقه همکف و در قدیم بخش بیرونی به بخش اندرونی بوسیله دالانی به طول 25 متر متصل می شده و بخش اندرونی آن شامل زیرزمین ، طبقه همکف و طبقه اول می باشد.

عناصر معماری و سازه ای آن در طبقه زیرزمین بنا اکثرا سنگ و آجر می باشد و در طبقه همکف به کلی آجر و خشت بکار رفته است در طبقه اول عرض دیوارها نسبت به دو طبقه پائین آن کمتر شده و مصالح آن خشت و چوب و در نما آجر می باشد.

 

در طبقه زیرزمین طاق و قوس از آجر را داریم و در طبقه همکف و اول سقف تیر پوش «دو پوش» می باشد.

موقعیت جغرافیایی: تبریز

قدمت: اواخر صفویه اوایل قاجار

شماره ثبت: به شماره 7536 در تاریخ اسفند 1381 در فهرست آثار ملی ایران

مصالح ساخت: خشت،گل،آجرهای رنگی تزئیناتی و  چوب