عمارت منشی باشی

باغ منشی باشی قسمت عمده اراضی از آن جدا شده است اما عمارت زیبای قدیمی آن تا این زمان باقی مانده که در پیرامون آن محوطه کوچک مشجری قرا گرفته است. کل زیر بنای ساختمان 1000 متر مربع در چهار طبقه و عرصه آن حدود 1267 متر مربع می باشد

موقعیت جغرافیایی: شیراز ضلع جنوبی خیابان فردوسی در سمت شمال باغ صمد آقا

قدمت: قاجار

شماره ثبت: به شماره 1221 در تاریخ آذر 1354  در فهرست آثار ملی ایران

مصالح ساخت: خشت،گل،آجر و چوب