پست سفارشی

پست سفارشی

تعریف خدمت :

قبول، ارسال و تحویل مرسولات پستی با قابلیت امکان رهگیری و تعیین سرنوشت مرسوله به گونه‌ای که مرسوله پس از تحویل به پست و ثبت کلیه رویدادهای عملیاتی رخ داده بر روی آن بر مبنای شناسه مرسوله، از فرستنده دریافت و از طریق خطوط رهسپاری بدون اولویت(زمینی) به گیرنده تحویل و از وی امضاء اخذ می‌گردد.

شناسنامه خدمت:

برای مشاهده شناسنامه خدمت کلیک کنید.

مراحل انجام کار:

پست سفارشی

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 193 را شماره گیری فرمایید.