پست جواب قبول

پست جواب قبول

تعریف خدمت :

در این سرویس پژوهشگران، موسسات تحقیقاتی و تولیدکنندگان کالا و خدمات این امکان را می یابند تا نظرات، نگرش‌ها، نیازها و علایق مصرف کنندگان و مشتریان کالا یا خدمات را در قالب فرم های نظرسنجی گردآوری نمایند. ادارات پست با انعقاد قرارداد مشخص، برگشت فرم‌های نظرسنجی را بدون پرداخت کرایه پستی توسط فرستندگان تضمین می‌نمایند مرسولات این سرویس به شکل کارت یا پاکت‌هایی در قالب مقررات پست‌نامه‌ها قبول می‌شوند که در محل نیازی به الصاق تمبر نیست، (هزینه پستی در قالب قرارداد شماره....... پرداخت شده است. درج می گردد.) vv

شناسنامه خدمت:

برای مشاهده شناسنامه خدمت کلیک کنید.

مراحل انجام کار:

پست جواب قبول

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 193 را شماره گیری فرمایید.