ارسال کارت پستال

ارسال کارت پستال

تعریف خدمت :

اسناد، مدارک و سایر اوراق با ارزشی که توسط افراد جامعه یافته شده و به پست تحویل می گردد (یا در داخل صنادیق پستی انداخته می شود) توسط پست جمعبه صورت فیزیکی یا الکترونیکی با ورود به سامانهwww.ecard.post.ir وب سایت اینترنتی است که متقاضیان از اقصی نقاط دنیا می توانند با مراجعه به آن، بر اساس مناسبت ها و ایام خاص از میان کارت پستال های ارائه شده یا با بارگذاری عکس های دلخواه خود، کارت مورد نظر را انتخاب(تهیه)نموده و هزینه های آن را بصورت الکترونیکی و آنلاین پرداخت نمایند. سفارشات ثبت شده توسط واحدهای پستی بررسی و کارت پستالهای کاغذی (فیزیکی) بر اساس سفارش کاربران آماده سازی و در نشانی گیرندگان توزیع می گردد.

شناسنامه خدمت:

برای مشاهده شناسنامه خدمت کلیک کنید.

مراحل انجام کار:

ارسال کارت پستال

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 193 را شماره گیری فرمایید.